Polityka bezpieczeństwa i regulaminy


W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na moim blogu (http://nihil--novi.blogspot.com), fanpage’u (https://www.facebook.com/nihilnoviblog/) oraz Instagramie (https://www.instagram.com/nihilnoviblog/) obowiązuje nowa polityka prywatności.

Administratorem powyższych (a zarazem danych) jest autorka, Joanna Kudzia, zamieszkała w Jaworznie.
Adres do kontaktu: nihilnovi.blog1505@gmail.com
Pozostawienie komentarza w którymkolwiek z tych miejsc jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci: adresu e-mail, imienia i nazwiska i/lub nick’a. Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne.Ze względu na prowadzenie profilów na wyżej wymienionych platformach, dane powierzane są również Bloggerowi oraz Facebookowi, a także przez narzędzia Google Analytics. 

Wzięcie udziału w organizowanych przeze mnie konkursach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko i lub/nick) dla celów konkursowych oraz do ogłoszenia zwycięzcy, a w przypadku osób nagrodzonych, także danych adresowych, niezbędnych do przekazania nagrody. Zbierane będą za pomocą systemów komentarzy i wiadomości prywatnych właściwych dla danej platformy oraz poprzez e-maile wysyłane na adres administratora. Dane te zostaną powierzone Poczcie Polskiej w celu wysyłki paczki, po zakończeniu trwania konkursu i przekazaniu nagrody zostaną usunięte. Nie ma możliwości wysyłki nagrody za granicę. Konkursy przeznaczone są dla osób powyżej 18 r.ż., osoby niepełnoletnie mogą wziąć w nich udział tylko wówczas, gdy posiadają pisemną zgodę rodzica. 

Wszelkie dane będą przetwarzane z zachowaniem ostrożności i dodatkowych środków bezpieczeństwa, takich jak ograniczenie dostępu do poszczególnych kont i sprzętu za pomocą hasła.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz